Zwaar bevochten knap gelijk spel Philidor 1 tegen pioniers

Door enige vertraging zullen de uitslagen van 19 december zondag 25 december a.s. op de site staan.

Door Bas J. van der Net

Zaterdag 17 december 2011 om 13.00 uur, de laatste wedstrijd in het oude jaar, trad Philidor 1 in opperste concentratie aan tegen het gemiddeld een stuk hoger gerate de Pion uit Roosendaal.

Het werd een spannende, lange match waarin de onzen de gespannen verwachtingen in de pittige tweede landelijke klasse alleszins waar maakten. Onder het toeziend oog van teamcaptain Vergeer, good old Ab Smit, extern wedstrijdleider De Ruyter, die een mooie fotorapportage verzorgde, steller dezes en enige verdere betrokken kibitzers zoals Piet Zwetsloot, Erwin Fakkert en oud- team1 speler Joop Piket kwam ons vlaggenschip – dit woord kwam gelukkig niet voor in het dictee van Grunberg- veelbelovend uit de startblokken. Good old Piet Bakker boekte aan bord 7 het eerste verdienstelijke halfje tegen Charles Kuijpers. Dit goede voorbeeld werd gevolgd, zij het na veel langere strijd in interessante eindspelen, door Willem van Briemen aan bord 6 tegen Ludo Tolhuis en Nico Kuyf tegen de bekende Belgische meester Stefan Docx (rating 2332) aan bord 1. De laatste partij was voor de minder begaafde schaker een mirakel van tactiek met zeer ongelijksoortig materiaal, waarbij Nico de dame had afgegeven voor voldoende compenserend ander materiaal. Deze partij met spektakel trok terecht veel toeschouwers met de mooiste fantasie!?

De jeugd heeft ook bij Philidor toekomst! Arres Oudshoorn combineerde met uiteindelijk twee torens tegen twee lopers aan bord 4 een nazaat van Colijn, te weten Stefan Colijn, mooi uitgeteld het veld af. En aan bord 3 bleef Guido Bakker niet bij hem achter door een voordelig eindspel met dames tegen Thierry Penson knap in winst om te zetten. Twee creatief vooruitgeschoven pionnen in de plus werden hier uiteindelijk die ene frivole Pion te machtig. Onze jeugdige heren hebben er zin in en blijken van alle markten thuis…

Even leken de vasthoudende bourgondische Brabanders ons nog de das om te gaan doen. Want Thijs Roorda verloor na een gecompliceerd middenspel aan bord 8 tegen Bart Peeters juist het eindspel en hetzelfde overkwam nipt Herman van Halderen aan bord 5 in een spannend paard- tegen lopereindspel tegen Robert Schuermans, waarin het paard op het slot tegen een te onaardige, de Kerstgedachte geweld aandoende randpion moest strijden…

Het laatste curieuze woord was aan Gert Michiel de Niet aan bord 2 die een aanvankelijk wat beter ogend middenspel uiteindelijk met een toren en meer pionnen vanuit fort Knox moest keepen tegen twee lopers en minder pionnen van Andy Baert, waaronder echter wel een gevaarlijke vrijpion. Met luttele seconden op de klok slaagde hij erin geslepen af te wikkelen naar een stand waarin zijn koning het hoekveld kon bereiken tegenover de voor dat veld verkeerde loper en pion. Het was al na de klok van 19.00 uur toen deze nuttige vechtremise op de klok kwam…

Well done Philidor 1: De mannen van captain Vergeer hebben knap en vastberaden strijdend het oude jaar met een 4-4 gelijkspel tegen een sterk team afgesloten. De laatste Chinees zal niet slecht gesmaakt hebben…

Geef een reactie