Gedurende de gehele zomer is het Denksportcentrum op woensdagavond (vanaf 7 juli) geopend voor clubleden (en uiteraard ook voor iedere andere belangstellende). De avonden zullen vanaf 20.00 uur het karakter van een vrij spelen avond hebben, maar wedstrijdleider Bert is (als het even kan) wel van plan de aanwezigen op een indeling te trakteren. De reden voor deze dag van de week, die afwijkt van de “normale” maandag, is de aanwezigheid van een bridgeclub die eveneens zijn zomerspeelavond op woensdag wil houden. Daardoor loont het om iemand achter de bar in te huren, wat waarschijnlijk op de maandagavond niet het geval zou zijn.