Vereniging Vrienden van LSC Philidor

In het 100ste levensjaar van onze schaakclub is het initiatief genomen tot de oprichting van de Vereniging Vrienden van LSC Philidor. 

De vereniging stelt zich ten doel Philidor te ondersteunen in de ontwikkeling van de schaakvaardigheid van haar leden en het versterken van de vertegenwoordigende teams. Met deze steun wil de vereniging bijdragen aan de vitaliteit van Philidor en de aantrekkelijkheid van het lidmaatschap van Philidor.

Het doel, de activiteiten en organisatie van de vereniging zijn omschreven in bijgaande brochure

Wij nodigen u vriendelijk uit om bij te dragen aan het werk van de vereniging. U kunt ten allen tijde bij ondergetekenden terecht voor meer informatie.

Jan-Aart van der Steen, Voorzitter
Jetze Heun, Secretaris
Paul Westveer, Juridische Zaken / Penningmeester
e-mail: vriendenvanphilidor@gmail.com
bankrekening: NL72 RABO 0344 8632 47 t.n.v. P.V. Westveer