In memoriam: oud-voorzitter Marcel Fresco

Bloemstuk namens LSC Philidor bij de kist van de overleden ex-voorzitter Marcel Fresco.

Op vrijdag 16 december 2011 is na een rijk en pluriform leven op 86- jarige leeftijd tot ons leedwezen overleden onze oud- voorzitter en gedegen clubspeler Marcel Fresco, emeritus hoogleraar in de wijsgerige antropologie aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Op de clubavond is hij herdacht met een korte toespraak en door enige ogenblikken van waardige stilte in acht te nemen. Verder heeft de club zich doen vertegenwoordigen op de crematieplechtigheid van 22 december 2011 om 11.00 uur door bestuur, oud- bestuursleden en een aantal clubspelers die in vroeger jaren nog vaak met hem hebben samengespeeld, zoals zijn teamleider Jan van Amsterdam. Van de zijde van de club is voor Marcel, om hem voor het laatst de eer te kunnen bewijzen die hem toekomt voor zijn verdiensten voor de club, een bloemenhulde met witte rozen met de tekst “”Marcel bedankt, L.S.C. Philidor”” (zie foto) gebracht. Onze krans maakte in de druk bezochte aula in de totaliteit een verzorgd wit bloemenfront mooi compleet. Dochter Louise Fresco hield, mede namens dochter Jacqueline, ten overstaan van moeder, familie en verdere aanwezigen, een openhartige boeiende toespraak waarin ze vele facetten van het leven van haar vader als kosmopoliet, leermeester en verteller aansneed. Daaruit bleek voor wat het schaken betreft dat het tot op hoge leeftijd blijft aanspreken doordat men aan huis gekluisterd veel internationale toernooien op internet kan blijven volgen. In de ontvangst na afloop is door het bestuur de familie gecondoleerd met het verlies van deze ware pater familias, zoals een kleinzoon in een roerend gedicht sprekend naar voren bracht. Onze betrokkenheid in deze donkere dagen werd zeer op prijs gesteld!
Het is de bedoeling in het volgende clubblad meer aandacht te schenken aan de strijdbare schaker die Marcel intern en extern was. De club zal hem missen! Hij blijft in onze herinnering voortleven als een waardevol bestuurder en aimabele en toegankelijke schaker, die met een wijs “”bon mot”” velen tot nadenken kon stemmen en tot lering en vermaak kon treffen.

Bas J. van der Net, Leiden 22 december 2011.

Geef een reactie