Philidor 2 blijft op koers na winst op Voorschoten 3!

Door Frank Zeven

Nog spannender dan pakjesavond 5 december was gisteravond 7 december. Een belangrijke wedstrijd tegen Voorschoten 3, die op papier een gelijkwaardig team aan het onze hebben. Bij winst zouden we hele goede zaken doen. Alleen Leithen kan theoretisch gelijk met ons komen en na een winst ons eventueel voorbijstreven. Alle andere teams in de Promotieklasse hebben al verliespunten te pakken. Wij hopen dat Leithen door de Voorschoten-teams wordt tegengehouden…. En dat wij hen natuurlijk ook verslaan!

Twee partijen waren vooruitgespeeld. Wadim en Robin hadden allebei voor een half punt gezorgd. Zeker geen salonremises! Op 4 december en 11 december op onze eigen clubavond konden we getuige zijn van hoe beide spelers een gewonnen stelling lieten glippen en een verloren eindspel op miraculeuze manier remise wisten te houden. Robin weet Koning, Dame en drie verbonden pionnen remise te houden tegen Koning, Dame en Toren. Wadim weet een remisemechanisme in te bouwen van koning en Toren tegen Koning, Toren, Loper en pion…… We hebben totaal drie heerlijke avonden vol spanning gehad!

Het zestal Herman, Bert, Wessel, Frank, Ton en Willem-Jan moest proberen uit de 6 resterende partijen 3,5 punten te halen. En ….. dat is gelukt! Als eerste haalde Herman tegen de sterke Frank den Herder een zwaar bevochten remise. Herman moest steeds oppassen dat zwart niet te actief werd. Zwart speelde het Budapester gambiet, waarin wit tijdelijk een pion vóór komt en waarin zwart met actief stukkenspel gaat compenseren en proberen te winnen. Zwart won de pion terug, maar er bleef een goed berekend gelijkwaardig eindspel over. Goed gedaan, Herman!

Ook Tons partij werd remise na dolle verwikkelingen. Ton kreeg een Grünfelder tegen zich, waarin zwart met het paard op c3 slaat. Ton had het mooie centrum met pionnen op c3, d4 en e4. Zwart tastte dat centrum aan met c5. Ton sloeg met zijn pion op c5 en kon die pion een tijd behouden. De zwarte activiteit over de a1-h8-diagonaal en de open lijnen zorgden ervoor dat de twee pionnen die Ton op een gegeven moment vóórstond weer teruggegeven moesten worden. Een remisestelling als resultaat.

Leuk! Gerard Visscher en Jan Aart van der Steen kwamen kijken naar onze verrichtingen! Volgens mij hebben ook zij een spannende avond meegemaakt!
Ook ik zelf had een Grünfelder op het bord maar dan met de zwarte stukken. Lastig te berekenen. Het centrum van d4 en c4 tegen mijn d5 en c5 loste op, waarna een volledig open stelling ontstond. Mijn tegenstander speelde handiger dan ik deed. Toen ik eigenlijk een pion minder en een slechte stelling zou gaan krijgen, liet mijn tegenstander de enige truc die in de stelling zat toe, waardoor ik toch nog vrij gemakkelijk remise hield. Hiermee waren de remises op!

Bert kreeg met de zwarte stukken een Trompovski op het bord van sterke tegenstander Algera. Wit ruilde op zet 3 met zijn zwartveldige loper het paard op f6. Bert sloeg met de e-pion terug, waarna hij open lijnen en activiteit kreeg. Een mooie strategische overwinning! Heel knap hoe Bert op het moment suprême een kwaliteit gaf en een eindspel van loper en 6 pionnen tegen een toren en drie (verminkte) pionnen naar winst taxeerde en dat ook werkelijk deed! De witte toren werd ingekapseld op h2 door zwarts pion h3 en Lg2. Einde oefening en…. Een voorsprong!

Wessel speelde een Spanjaard, gesloten met een prachtige stukkenmanoeuvre naar de witte koningsvleugel. Zelden zag ik zo mooi een witspeler een aanval plannen die zettenlang in de lucht hangt en pas na alle noodzakelijke voorbereidingen volledig doorsloeg. Wits Db6-uitval zorgde voor volledige paniek in de zwarte stelling, die heel hard achteruit ging en uitmondde in een prachtig mat van toren en twee paarden. De vier en halve punt waren binnen! Winst!

Willem-Jan kon toen nog heerlijk onbezorgd zijn eindspel uitspelen. Dat deed hij geweldig. Hij had met zwart een dame en 6 pionnen tegen wit een dame en 5 pionnen. Wit kon veel schaaks geven, maar Willem had een mooi hoekje voor zijn koning op g6 en h6, beschermd door pionnen op f5 en e4 en een dame op f6. De witte koning stond ook veilig in zijn huisje met pionnen op f2, g3 en h4. Willem versplinterde echter dat huisje met pion f5 naar f4. Na het bijna verplichte g3xf4 bleef een witte pionnnenkarkas over, waar de zwarte dame gemakkelijk doorheen denderde. Er volgde een afruil naar een volkomen gewonnen pionneneindspel.

8 matchpunten uit 4 wedstrijden en nog 4 wedstrijden te gaan! Dit jaar lijkt het niet meer mis te kunnen gaan. Leithen en LSG 5 liggen nog wel op de loer, maar als we zo blijven spelen als we nu doen, is die 3de klasse KNSB weer terug in bereik!

Plaats een reactie (ja, graag!)