Philidor 2 stormachtig op dreef uit tegen Voorschoten 2

Door Bas van der Net

Op donderdagavond 8 december 2011 trotseerde Philidor stormachtig weer van de late herfst om onvervaard ten strijde te trekken tegen het sterke team met veel jeugd van Voorschoten 2.

Vaak ben ik het clubgebouw daar geweest, terwijl de onzen aan het kortste eind trokken. De ene avond is echter de andere avond niet, en de goede fee bleef rond de onzen zwieren.

Teamcaptain en oud- voorzitter Frank Zeven, ook niet voor de poes, had overigens weer een gewogen team op de mat gebracht met aan de topborden veelbelovende jeugdspelers en een sterke bakermat van ervaren schakers, die nog steeds van gestaalde wanten weten.

Nauwelijks had ik de speelzaal betreden of Wadim Sharshov had in hoog jeugdig tempo zijn tegenstander aan bord 3 al kundig weggezet. Zoiets helpt! Deze vroege achterstand gaf Philidor 2 vleugels. Weliswaar kwam Stef van der Zon tegen een andere jeugdige opponent aan bord 2, een zekere Damen, een hinderlijk petpionnetje in het eindspel tekort, maar het ervaren middenrif van ons team met de spelers Ton Kohlbeck- hij speelde al op dit niveau toen de anderen nog bijna geboren althans getogen moesten worden-, Frank Zeven en Richard Koes liet zich in gecompliceerde middenspelen niet uit de velden slaan. Ton won even fraai als overtuigend op welhaast klassieke wijze in de aanval. Frank liet een pion fier tot de overkant van Waterloo marcheren, dwong de tegenstander toen een stuk in te leveren en bracht met een toren op voorlaatste rij de tegenstander tot overgave. Richard Koes had een dame en toren die eerder aan bod kwamen en beter samenwerkten dan dezelfde stukken van zijn tegenstander en weefde een mooi net vol matdreiging tegen een op drift geraakte koning en dreigde ook groot materiaalverlies voor de tegenstander. Dat waren drie heerlijke punten voor onze heren, die nog even aan het heerlijk avondje deden herinneren.

Daarbij kwam een bijzonder nuttig halfje van Jan van Amsterdam aan bord 8, die zijn stukken in een Franse partij, waarin de opponent hem niet van de wijs kon brengen, gedegen opstelde. Geen doorkomen aan dus, de storm binnen maar ook buiten was nu gaan liggen en het bleef alleen nog maar wat regenen.

Laat op de avond lieten de jeugdige pittige dames nog zien hoe goed ze kunnen schaken. Leonore Braggaar speelde aan topbord 1 geconcentreerd een leuke partij , waarin ze technisch steeds aan het roer was en veel tactische dreigingen tevoorschijn toverde, zodat velen haar bord omzoomden met de mooiste (waan-) ideeen. Uiteindelijk gaf Leonore, prudent gekozen, in slinkende tijd eeuwig schaak in intrigerende stelling, zeker een plusremise. De laatste partij van de jonge strijdbare dame Atsma van Voorschoten in een lopereindspel met enig voordeel na een moeilijk middenspel leverde een eervol punt op voor de wederpartij, hoewel Jan van der Knaap lang met verve alles uit de kast haalde om dit te voorkomen.

Summa summarum: Weer een enthousiasmerende overwinning voor Philidor 2 in de zware promotieklasse van 3-5, waarbij de toeschouwers konden genieten van acht spannende partijen van niveau.

Complimenten voor team 2 en captain Zeven om aldus 2011 zo inspirerend uit te luiden!

Geef een reactie