Lof voor afgetreden voorzitter

      Geen reacties op Lof voor afgetreden voorzitter

Maandag 16 februari, tijdens de halfjaarlijkse Algemene Leden Vergadering in februari, is Bas van der Net benoemd tot lid van verdienste van L.S.C. Philidor. Verschillende individuele leden prezen Bas voor zijn inzet de laatste vier jaren, waarin het Philidor als club op allerlei gebieden goed is vergaan. Vooral zijn degelijke leiding, maar ook zijn aanstekelijk enthousiasme, is van invloed geweest op zowel de prestaties als ook op de goede sfeer binnen de vereniging. Vanuit het bestuur werden de kwaliteiten van Bas als orator en als conflictoplosser benadrukt. Daarna vertelde Ab Smit dat sinds de oprichting van Philidor in 1919 Bas de 16e voorzitter is geweest. Hij heeft ze allen persoonlijk nog gekend, en complimenteert specifiek deze voorzitter met zijn oprechte betrokkenheid bij allerlei evenementen die werden georganiseerd. Nadat Gerard Visscher de voorzittershamer van Bas had over genomen werd Bas, met algeheel instemmend applaus, het lidmaatschap van verdienste toegekend. Dit is een unicum, nooit eerder is een dergelijke onderscheidende titel verleend aan een aftredend voorzitter. Gefeliciteerd Bas! Bedankt voor deze fijne jaren!

Plaats een reactie (ja, graag!)