Hoe Philidor aan zijn naam kwam

Door Jan Postma

De in 1919 opgerichte Leidsche Volksschaakclub (L.V.S.C.) nam op 25 mei 1925 een andere naam aan: “Leidsche Schaakclub Philidor”. Na raadpleging van stukken uit het Philidorarchief (Gemeentearchief Leiden) en het Palamedesarchief (KB Den Haag) stuurde Jan Postma, onderzoeker, een email aan W. de Ruyter, sitebeheerder,  over de globale gang van zaken rond de naamsvergadering. Uit deze email wordt het volgende geciteerd.

“Einde 1924/begin 1925 kwam bij de L.V.S.C. het idee op om de drie Leidse verenigingen, L.S.G., Palamedes en L.V.S.C., te doen samen gaan tot één “bloeiende” (citaat) schaakvereniging te Leiden (studentenschaakclub Morphy telde niet mee). Het L.S.G. zei al gauw neen. Tussen de L.V.S.C. en Palamedes kwam het tot een “Gecombineerde Vergadering” van de besturen. Hierbij wilde Palamedes (oudste schaakclub in Holland) o.a. de naam niet prijsgeven. In de ledenvergadering van Palamedes vervolgens was er niemand voor te vinden hoewel de naam Palamedes zou blijven bestaan. De gehechtheid aan het eigen karakter van de club, zeer intiem met 13 leden, en bijna nooit naar buiten tredend, gaf de doorslag. De L.V.S.C. hield op 26 januari 1925 zijn jaarvergadering. Onder punt 6a van de agenda werd de naamsverandering aangekaart en over de mogelijke fusie met Palamedes gepalaverd (het L.S.G. was kennelijk al uit beeld). De heer J. van der Wilk zette hierbij uiteen waarom de naamsverandering gewenst was: ten eerste was de L.V.S.C. vertrokken uit het Volkshuis, ten tweede was de L.V.S.C. nooit een “bepaalde volksclub” geworden, en ten derde was de aanduiding “volks” [dus] niet juist. Toen hierna de fusiebesprekingen met Palamedes spaak liepen werd er een aparte vergadering nodig geacht. Deze “Buitengewone Leden Vergadering” werd gehouden op 25 mei 1925. Het voornaamste punt op de agenda was de naamsverandering. Zoals het opgetekend is in het notulenboek (Philidorarchief plaatsingslijst nr. 8): “Daarna komt het voornaamste punt aan de orde, nl. de naamsverandering van onze club en wel zoodanig, dat het woord “volks” komt te vervallen. Op een desbetreffende vraag van de heer Worst, zet de Voorzitter nog eens uiteen, waarom naamsverandering gewenscht wordt geacht …” Vervolgens toen geen der leden met een voorstel kwam stelde de voorzitter zelf een naam voor: “Leidsche Schaakclub Philidor”. Zo zit het dus. Waar de voorzitter, P.J. van der Zeeuw, het idee vandaan haalde zal altijd in het donker verborgen blijven. Op 4 juni 1925 zonden voorzitter en secretaris van Philidor de medeling van de naamswijziging aan de secretaris van Palamedes, B. Windemuller. Ik vond een kopie (of is het het origineel?) in het Palamedesarchief.”

Het bovenstaande is eerder gepubliceerd in het Philidor Nieuws, jaargang 67, nummer 1, augustus 2013, p. 14-15, waarbij de beginalinea is gewijzigd en in de brief twee kleine verbeteringen zijn aangebracht.

23 januari 2015

brief met naamswijzigingPhilidor uit 1925—————————————————————————————————————————————-

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *