Respectvol Rondo voor overleden Clubicoon Ton Bokern

Diep geschokt nam het bestuur en de club L.S.C. Philidor kennis van het plotseling overlijden van ons eminente erelid Ton Bokern afgelopen weekeinde kort voor zijn 87e verjaardag. Een wijs voormalig voorzitter van onze vereniging en rasbestuurder, bij wie het huidige prille bestuur altijd te rade kon gaan voor vergelijkbare precedenten in netelige kwesties en die zijn huis soms nog gastvrij openstelde voor bestuursvergaderingen. Dit alles in een goede sfeer onder het genot van een goed glas wijn. Als clublid hoorde ik ervan begin deze week tijdens mijn vakantie/schaak tienkamp die ik in Wijk aan Zee bij de amateurs speel, met externe wedstrijdleider de Ruyter die hier ook speelt, en wij waren hiervan toch wel  letterlijk uit het veld geslagen (zo kort al na het eerder verscheiden van Marcel Fresco). Het doet mij deugd hoe Ton nog in september 2011 bij Op Eigen Wieken heeft kunnen tonen hoe goed hij tegen de jeugd kon spelen, de beletselen van zijn fysiek lastige toestand ten spijt. Het verslag van deze wedstrijd spreekt hiervan terecht lovende boekdelen. Men deed ook nimmer tevergeefs een beroep op hem, want hij had een ongebroken geestkracht en een altoos psychisch positieve uitstraling. Wanneer hij weer eens op de clubavond aanwezig kon zijn, maakte dit het eveneens tot een genoegen met hem als man van allure en met wezenlijke interesses van gedachten te kunnen wisselen. Lang bezocht hij frequent het hoogste clubteam, en ook later had hij blijvende belangstelling voor het wel en wee van zijn trotse vlaggenschip. Wat is trouwens een algemene vergadering en een rondvraag nog zonder Ton, die alsdan jarenlang zoals vroeger op het bord niet alleen de puntjes op de i kon zetten maar ook kon meevoelen met de bestuurlijke zijde, waardoor men hem gaarne met begrip aan jouw zijde wilde weten. Was dat warme bad niet het geval, dan moest men echt oppassen. Deze hartelijke en beminnelijke gentleman uit een voorbijgaande generatie laat een akelig lege plaats achter in onze vereniging. Deze plaats, die hij altijd heeft gekoesterd, zal moeilijk door iemand anders kunnen worden ingevuld. Daarom draagt het bestuur behalve voor zijn langjarige technische en organisatorische schaakactiviteiten in gepast zwijgen een respectvol welluidend rondo op voor de laatste stille rondvraag van deze coryfee. De klank hiervan zal op onze club nog lang niet weggestorven zijn, als inherent aan wat L.S.C. Philidor was en is…

Het is geen toeval dat onze coryfee met een levensspoor als Methusalem op 26 januari 2012 om 11.30 uur in de historische Lodewijkskerk te Leiden een waardige herdenking vindt!

Bas J. van der Net, 25 januari 2012.

Plaats een reactie (ja, graag!)