Philidor 6 overklast LSG 8 (5-1)

      Geen reacties op Philidor 6 overklast LSG 8 (5-1)

Op 23 oktober jongstleden speelde Philidor 6 de thuiswedstrijd tegen LSG 8. Henk Postma schreef daarover onderstaand verslag.

Piet speelde met zwart tegen Chiel Kuiper Hollands. Door een onconventionele voortzetting door wit, kwam zwart naar eigen zeggen slecht uit de opening en “moest er recht voor gaan zitten om erger te voorkomen. In het middenspel speelde Chiel ongelukkig Dc2 waar die dame ongedekt stond –  mijn dame stond op c7 maar werd gedekt door mijn Le5 . Ik nam met Pc6 zijn paard op d4, hij moest eerst de dames ruilen, dus Dc2xc7, maar ik had een gemeen tussenschaakje, Pd4-e2†, hij moest dus eerst Kg1-h1 spelen en daarna nam ik de dame terug met Le5xc7.  Stukwinst dus, al kostte het wat moeite het paard op e2, dat geen enkel vluchtveld had, te verdedigen. Dat lukte, en hij kwam zeer ingesloten te staan. Mijn paard op e2, mijn loper op f3, hij een loper op g2, K op h1 en torens op e1 en f1, pionnen op h3-g3 en f2. Ik kon in alle rust mijn Ta8 via e8 en e6 naar h6 spelen. Hij zag het gevaar niet, opereerde wat op de damevleugel en was stomverbaasd toen hij na 24.Th6xh3 opeens mat stond.”

Op bord 6 de verrassing van de dag! Hoewel Jan (wit) met een pionverlies uit de opening kwam, stonden beide partijen in een halfopen stelling vrij gebalanceerd. Zwart ruilde ongelukkig de paarden op d5 af, waarna wit een knappe dame op dat veld kreeg. Na een schaakje van wit’s loper op h 5, wist deze dame dwars door de zwarte linie heen, met steun van de loper op h5 gemakkelijk het mat te vinden. Hiermee maakte Jan Jonk het volle punt voor Philidor en daarmee zijn prachtig debuut in de externe competitie.

Aan bord 1 speelde Wim met zwart een spannende partij. Zijn tegenstander offerde een paard voor 2 pionnen. Hiervoor kreeg hij  een aanval in een actieve stelling die (als gevolg van een gedwongen afruil van de dames) echter niet doorsloeg. Bij de analyse achteraf bleek dat enkele tussenzetjes de kans van slagen aanzienlijk zouden hebben doen toenemen. Maar in de partij zelf werden zij niet gespeeld, en in plaats daarvan verloor wit geleidelijk aan enkele pionnen. Toen hij vervolgens ook nog eens een volle toren weggaf, werden de handen geschud. 3-0!

Ook Peter (bord 2 met wit) smaakte het zoet van de overwinning na een knappe partij. Gespeeld werd een Spaanse Ruilvariant. Van beide kanten veel gemanoeuvreer rond ‘t centrum waarbij zwart op ‘n gegeven moment met de d-pion kon doorstoten. ‘n Klein plusje was z’n beloning geweest. Hij verzuimde dat echter en toen stond wit plotseling aan ‘t roer. Met ‘n kleine combinatie won hij ‘n paar pionnen en blies vervolgens met beide torens en loper zwarts stelling op. Hiermee was de match tegen LSG 8 al beslist.

Aan bord 5 had Henk’ s tegenstander een valse verrassingsopening voorbereid met g4. Helaas voor hem kreeg hij de kous op de kop door een adequaat antwoord en kreeg zwart een sterk centrum. Ook in het middenspel had zwart meestal een wat betere positie, volgens Fritz. Maar wat mindere zetten wederzijds resulteerde in een lastige stelling waar zwart de zwarte velden en wit de witte beheerste. Een laatste aanvalspoging van zwart verzandde ook, waarop een remise op het bord verscheen.

Hans Vodegel (met wit aan bord 4) kreeg tegen Waskovsky te maken met een Siciliaan. Na in het begin wat minder te hebben gestaan stond wit op zet 32 duidelijk beter (1.38 bleek later volgens meneer Fritz) , maar zat veel krapper in z’n tijd; de winnende voortzetting was lastig te vinden daar zwart bijna a tempo de stelling had dicht gemetseld, waarop wit met tegenzin remise aanbood, wat ogenblikkelijk geaccepteerd werd.

Eindstand 5-1, een keurig resultaat tegen het een na sterkste team. We zijn klaar voor de volgende tegenstander: thuis tegen Bodegraven 2, het team met het hoogste ratinggemiddelde uit klasse 4B.

Henk Postma.

Geef een reactie