Openingsrede Wim Vriend toernooi

Onderstaand de openingsrede van onze voorzitter, Bas van der Net, bij aanvang van het Wim Vriend toernooi op zaterdag 19 mei.

Het verheugt de Leidse Schaakclub Philidor dat U op een meizaterdag in 2012 na de externe competities in zo grote getale opgekomen bent om deel te nemen aan dit extra nostalgische eendaagse schaaktoernooi, waarin oud en nieuw zo treffend met elkaar verbonden worden.   Van harte welkom, met name onze bijzondere gast Mevrouw Vriend en haar zoon Jaap als deelnemer.

Oud omdat wij bij dit schaaktoernooi clubicoon Wim Vriend herdenken die jarenlang als bestuurder maar ook als schaker op het hoogste niveau een rots in de branding bleek. Als ik Wim achter de bestuurstafel of geconcentreerd achter het schaakbord zag zitten ging daar een rust en strijdvaardigheid van uit waardoor menig clublid dacht dat het allemaal wel goed zou komen. Een van mijn voorgangers zei karakteristiek dat het besturen niet zwaar viel omdat Wim in het bestuur zat die alles wist. Als schaker bleek Wim van degelijk graniet en durfde hij de tegenstander altijd op eigen terrein op te zoeken. Het trok mijn aandacht dat hij het bord niet verliet, voordat het karwei geklaard was, ook nogal eens in lange, taaie eindspelen. Zulke waardevolle mensen laten hun sporen na en worden niet licht vergeten. Een club drijft op hen, zoals dat ook het geval was met de ons kort geleden ontvallen clubleden Marcel Fresco en Ton Bokern. Creatieve mensen zoals zij met inzet doen een schaakclub als de onze leven en hun wegvallen stemt ons nog steeds weemoedig.

Maar de zon schijnt en het leven en schaakleven gaan voort, zoals Wim c.s. ook zeker gewenst zouden hebben. Nieuw in dit toernooi is dat de organisatie (bestaande uit ons oudste clublid, superschaker en organisator Ab Smit die geen nadere introductie behoeft, de evenzeer beproefde schaaknestor Jacques van de Wijngaard en coming young man Erwin Fakkert) het voormalige interne toernooi heeft omgezet in een aantrekkelijk extern rapid toernooi. Een leuke gevarieerde prijzenpot zorgt er voor dat naast interne schakers ook enthousiaste nieuwe schakers van buiten de club, jong en oud, hun weg naar dit toernooi hebben weten te vinden. Ik weet hoe de heren zich het vuur uit de sloffen hebben gelopen om deze dag te doen slagen. Maar wees niet bang! Het zijn echte Leidse lopers en geen Haagse jokers. Ik spreek dan ook de hoop uit dat het nieuw wit en zwart geruite jasje van dit toernooi tot een versteviging of vernieuwing van de banden tussen schakers van de clubs van de Leidse regio in ruime zin en tot fraaie schaakpartijen met flitsende analyses aanleiding zal geven. Mocht U top zijn in Uw prestaties, geniet van het momentum, het zij u gegund, mocht het tegenzitten, verheug U dan in elk geval op het meedoen en het sociale aspect dat u erbij hoort en dat de door U geïnvesteerde denkkracht en de door de organisatie verzorgde fouragering de spankracht en betrokkenheid van elke deelnemer ten goede komt. Maar wellicht speelt U wél Uw eigen mooie blitzpartij, waarin de voorzienigheid de slingers voor U heeft opgehangen en het vingertoppengevoel aan de stukken U zelf geheel en al toebehoort.

Ik ben blij met allen zonder uitzondering die hier aanwezig zijn en wens U een prettig en spannend toernooi in de overtuiging dat U aan uw nadere kennismaking met Philidor een goed schaakgevoel zult overhouden en dat Uw strijdlust het niet bij veel remises zal laten zoals tot nu toe bij het individuele wereldkampioenschap schaken. Hiermee verklaar ik de Wim Vriend memorial 2012 voor al onze aanwezige schaakvrienden voor geopend. Het voelt nu al bijna als een nieuw traditioneel vriendentoernooi!

Geef een reactie