Matige prestaties Philidor op Oliebollentoernooi

Door Victor van der Kloet

De teams van L.S.C. Philidor hebben vorig jaar matig gepresteerd op het Oliebollentoernooi. Op 29 december 2012 verzamelden zich dertig clubteams van de Leidse en de Haagse Schaakbond in het gezellige Denksportcentrum aan de Robijnstraat. Voor het eerst namen er ook teams van de Haagse Schaakbond deel aan het traditionele Oliebollentoernooi, zes in getal. Philidor was met drie teams vertegenwoordigd. Het eerste en tweede team waren ingedeeld in groep A, het derde in groep C.

Philidor 1 begon goed, maar moest na een aantal ronden toch afhaken in de strijd om de titel. Dat werd een eenzijdige race tussen de eerste drie teams van het organiserende LSG. Philidor 2 was duidelijk te zwak voor de A-groep en kan in volgende jaargangen beter in een lagere groep worden ingedeeld. Philidor 3 bracht wisselende resultaten ten tonele en kwam tot een score in de buurt van de 50 procent.

Geef een reactie