Corona: Geen clubavond t/m 6 april

      Geen reacties op Corona: Geen clubavond t/m 6 april

Geachte leden van Philidor,

Het bestuur heeft besloten het advies van de KNSB op te volgen en de clubavonden van 16, 23, 30 maart en 6 april af te gelasten.

Een kopie van de mail van het bondsbureau treft u hieronder aan. Al eerder waren schaakevenementen, toernooien en competitiewedstrijden afgelast. Het advies, dat gelijk is aan het advies van andere sportbonden,  is door alle verenigingen die spelen in het denksportcentrum overgenomen.

Van: Bondsbureau KNSB

Aan de schaakverenigingen

t.a.v. de voorzitters, secretarissen, jeugdleiders en contactpersonen

Geacht bestuur,

In verband met de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft de KNSB alle activiteiten tot en met 6 april afgelast. Aansluitend op deze maatregelen adviseert de KNSB u om alle activiteiten van uw club tot en met 6 april af te gelasten, ook als aan deze activiteiten minder dan 100 personen deelnemen. Het gaat dus om de clubavond (of middag of ochtend), en ook om trainingen, bijeenkomsten etc.

Wij hebben de regionale bonden gevraagd hun competities en toernooien ook tot en met 6 april af te gelasten.

De kans bestaat dat dit nieuwe coronavirus nog langere tijd onder de bevolking aanwezig zal blijven. Alle adviezen en maatregelen van het RIVM  zijn er op gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen. De KNSB ondersteunt deze doelstelling, net als NOC*NSF en andere sportbonden. Bij eventueel noodzakelijk nieuw te nemen maatregelen laat de KNSB zich adviseren door het RIVM en NOC*NSF. Wij zullen u daar dan over informeren.

Met vriendelijke groet,

Koninklijke Nederlandse Schaakbond

Dharma Tjiam

Directeur

Plaats een reactie (ja, graag!)